0
iw Hebrew
טבעת שורת יהלומים וספירים כח...
₪600.00
טבעת פינק ליידי
₪2,100.00
טבעת טיפה בלו אושן
₪1,600.00
2 טבעת טוויסט עדינה
₪780.00
טבעת אובל טרומלין ירוק בהיר
₪1,500.00
טבעת רודוקרוטיז ורוד
₪2,700.00
הטיפה הורודה
₪2,350.00
הטיפה הסגולה
₪1,550.00
הטיפה הירוקה
₪2,475.00
טבעת צבעי הקשת
₪1,600.00
טבעת שורת יהלומים ורובי
₪600.00
טבעת שורת יהלומים
₪700.00