0
iw Hebrew
טבעת היילו מלכותית
₪3,750.00
טבעת שלוש אבנים
₪1,200.00
טבעת טוויסט מודרני
₪2,000.00
טבעת שלישיה מפוארת
₪4,400.00
טבעת אובל היילו מלכותית
₪2,900.00
טבעת עגולה וטיפה
₪12,000.00
טבעת בלו לגון
₪6,500.00
טבעת אובל וינטג 70 נק
₪6,350.00
טבעת פיתולים אלגנטית
₪2,640.00
טבעת משולש הזהב
₪2,860.00
טבעת פינק ליידי
₪2,100.00
טבעת הזריחה של הבוקר
₪2,100.00