0
iw Hebrew
טבעת היילו מלכותית
₪3,650.00
טבעת פינק ליידי
₪2,870.00
טבעת שלוש אבנים
₪2,010.00
טבעת אובל פרח
₪3,850.00
טבעת טוויסט מודרני
₪2,425.00
טבעת שלישיה מפוארת
₪3,890.00
טבעת בעיצוב מסקרן
₪3,180.00
טבעת 4 שיניים
₪2,375.00
טבעת טיפה מלכותית
₪3,960.00
טבעת שלישיה
₪3,350.00
טבעת אמרלדים דגרדה
₪7,215.00
טבעת פנסי יהלו ואמרלדים
₪8,300.00