0
iw Hebrew
שרשרת מטוטלת
₪1,530.00 ₪1,800.00
תליון יהלום זהב צהוב
₪1,997.50 ₪2,350.00
תליון לב משלושה יהלומים
₪4,080.00 ₪4,800.00
תליון אותיות ויהלומים עדין
₪2,609.50 ₪3,070.00
תליון בצורת טיפה משובץ קטנות
₪1,772.25 ₪2,085.00
תליון היילו 0.80
₪2,766.75 ₪3,255.00
תליון יהלומים עדין
₪3,497.75 ₪4,115.00
תליון כוכב ים
₪3,587.00 ₪4,220.00
סאני דיי
₪3,570.00 ₪4,200.00
תליון סאן דיימונד
₪4,165.00 ₪4,900.00
תליון הכוכב שלי
₪3,187.50 ₪3,750.00
תליון עין משובצת יהלומים
₪2,040.00 ₪2,400.00