0
iw Hebrew
שרשרת מטוטלת
₪1,400.00
תליון לב טופז לונדון
₪2,200.00
תליון יהלום זהב צהוב
₪1,400.00
תליון כוכב ים האדום
₪1,850.00
תליון כוכב ים
₪2,000.00
תליון המעגליות
₪1,100.00
תליון עין משובצת יהלומים
₪2,400.00
תליון עוגן
₪1,300.00
ענק יהלומים שפיץ
₪10,400.00
ענק יהלומים זנבות
₪12,800.00
ענק יהלומים דגרדה
₪14,800.00
תליון 0.8 קראט עם שש שיניים
₪3,950.00