0
iw Hebrew
מוצרים עד 1000 ש״ח
טבעת עדינה עם שלושה יהלומים ...
₪500.00
טבעת שורת יהלומים וספירים כח...
₪600.00
טבעת כוכב המשאלות
₪630.00
עגילי עין
₪650.00
2 טבעת טוויסט עדינה
₪780.00
טבעת נגיעות יהלומים הפס השחור
₪1,000.00
טבעת כוכב עדינה ומיוחדת
₪800.00
V2 טבעת כוכב המשאלות
₪820.00
טבעת קשת יהלומים
₪500.00
טבעת רביעיית יהלומים
₪1,000.00
טבעת פרסה עם אבני אמרלד
₪500.00
טבעת פרסה עם יהלומים לבנים
₪600.00