0
iw Hebrew
הטיפה הורודה
₪2,350.00
הטיפה הירוקה
₪2,475.00
זוג עגילי כוכבים
₪2,500.00
טבעת 4 שיניים
₪2,808.00
טבעת אובל היילו מלכותית
₪2,900.00
טבעת אובל 5 אבנים
₪6,800.00
טבעת איטרניטי
₪2,688.00
טבעת אינפיניטי
₪2,600.00
טבעת גרין ליידי
₪2,200.00
טבעת דארק בראון
₪2,688.00
טבעת הזריחה של הבוקר
₪2,100.00
טבעת הטיפה הכחולה
₪2,530.00